Aroma vůně GREP 50 ml

Kód: KITT1
Značka: Kittfort
99 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
17.6.2024
Možnosti doručení

Aroma vůni můžete použít k parfemaci při přípravě domácího čistícího prostředku nebo do aromalamp.

Vůně: třešeň, levandule, grep

Detailní informace

100% přírodní produkty
100% přírodní produkty
kvalitní a pečlivě vybrané produkty od těch nejlepších výrobců
Doprava zdarma
Doprava zdarma nad 2 000 Kč
rychlá expedice objednávek
Ekologické a udržitelné balení
Ekologické a udržitelné balení
recyklovatelné materiály
Letité zkušenosti v oboru
Letité zkušenosti v oboru
rádi vám poradíme s výběrem

Detailní popis produktu

Složení:

Směsi
Chemická charakteristika
Vodný roztok aromatických látek.
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší
Identifikační čísla Název látky Obsah v %
hmotnosti
Klasifikace dle nařízení (ES) č.
1272/2008 Pozn.
CAS: 9005-65-6 Polyoxyethylenesorbitan monooleate 25-<30 Aquatic Chronic 3, H412
Index: 601-096-00-2
CAS: 5989-27-5
ES: 227-813-5
Registrační číslo:
01-2119529223-47-X
d-limonen 2-<3 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412
1
CAS: 124-13-0
ES: 204-683-8
Registrační číslo:
01-2119638274-38-X
1-octanal 0,4-<1,5 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 112-31-2
ES: 203-957-4
Registrační číslo:
01-2119967771-26-X
Decanal 0,4-<1,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 78-70-6
ES: 201-134-4
Registrační číslo:
01-2119474016-42
Linalool 0,4-<1,5 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: